ANDMEKAITSE ÜLDMÄÄRUSE (GDPR) KOHTA

Andmekaitse üldmääruse (GDPR) kohta

Üldised andmekaitse põhimõtted

Liikuvate koolide auhinna võrgustik teab, et te hoolite sellest, kuidas teie andmeid kasutatakse ja jagatakse, ning me hindame teie usaldust, et me teeme seda hoolikalt ja vastutustundlikult. Koolidest saadud teave aitab meil Liikuvate koolide auhinna protsessi ja kogemust isikupärastada ja jätkuvalt täiustada. Teilt saadud andmete kaitseks on paika pandud mitmesuguseid turvaprotseduure, mis kehtestavad reeglid selle kohta, kuidas neid andmeid tohib kasutada, kellega me neid andmeid jagame ja millistel eesmärkidel need on kogutud.

Andmed, mille te meile annate: me võtame vastu ja talletame kõik andmed, mille te meie veebisaidil sisestate või meile mis tahes muul moel annate. Te võite teha valiku teatud andmeid mitte anda, aga siis ei pruugi te saada paljusid meie pakutavaid funktsioone kasutada. Me kasutame teie antud andmeid sellisteks eesmärkideks nagu teie päringutele vastamine, tulevaste tegevuste kohandamine, meie juhtimise parendamine ja teiega suhtlemine.

Milliseid andmeid kogutakse ja miks?

Andmeid teie kooli ja selle kontaktisiku kohta kogutakse selleks, et tagada auhindade andmise protsessi kiirus ja tõhusus. Nende andmete hulgas on kooli nimi, kooli aadress, auhindade protsessi eest vastutav kontaktisik, tema e-posti aadress, telefoninumber (mobiiltelefon). Liikuvate koolide auhinna võrgustik kohustub tagama, et kogutud andmeid ei avaldata ühelegi kolmandale isikule, kui seda ei nõua seadused. Lisaks kohustub võrgustik kogutud isikuandmeid mitte müüma või muul moel levitama.

Turvalisus ja seaduslikud tagajärjed

Meile Liikuvate koolide auhinna veebisaidi kaudu antud isikuandmete kaitsmiseks tehakse kõik võimalik, kuid võrgustik ei saa garanteerida absoluutset turvalisust. Andmed on Internetis haavatavad ja neile võidakse pahatahtlikult juurdepääsu otsida, seepärast ei saa me garanteerida mingite meie veebisaidi kaudu edastatavate andmete turvalisust. Kõik kogutud andmed, mida enam ei vajata, hävitatakse kooskõlas kehtivate seadustega.

Muudatused käesolevates privaatsuspõhimõtetes

Käesolevaid privaatsuspõhimõtteid võidakse mis tahes ajal muuta, üle vaadata, täiendada või lühendada ja kõik sellised muudatused jõustuvad neist avalikult teatamisel.

Juurdepääs isikuandmetele

Üldtunnustatud põhimõtete ja võtete kohaselt on kliendil täielik juurdepääs tema kohta esitatud isikuandmetele ja õigus vaadata neid andmeid iga ajal, pöördudes selleks e-posti teel Liikuvate koolide auhinna võrgustiku poole:

PARTNERID