TERE TULEMAST LIIKUVATE KOOLIDE AUHINNA PROGRAMMI

Selle üle-Euroopalise auhinna eesmärgiks on ühendada koolid kõigis 27 liikmesriigis ja mujalgi ühiseks liikumiseks, mis edendab ja tunnustab kvaliteetse füüsilise aktiivsuse, kehalise kasvatuse ja koolispordi võimaldamise tähtsust kõigile oma õpilastele.

Auhind on mõeldud koolidele, et nad saaksid tähistada ja tunnustada oma saavutusi füüsilise aktiivsuse, kehalise kasvatuse ja koolispordi osas. See saadakse veebipõhise enesehindamise käigus. See koosneb kahest faasist.

 1. Mida see auhind endast kujutab?

 2. Põhimõtted

 3. Enne esimest faasi

 4. Edasi

 5. Enne teist faasi

 6. Edasi?

 • See koosneb kahest faasist.

  Auhind on mõeldud koolidele, et nad saaksid tähistada ja tunnustada oma saavutusi füüsilise aktiivsuse, kehalise kasvatuse ja koolispordi osas. See saadakse veebipõhise enesehindamise käigus. Esimeseks sammuks on see, et koolid registreeruvad veebisaidil, et programmis osaleda. Registreerudes liituvad koolid Liikuvate koolide auhinna võrgustikuga.

  See koosneb kahest faasist.

  • Esimene faas on kontrollnimekiri valmisoleku teguritest, millega hinnatakse, kas koolid on valmis auhinda taotlema. Koolid, kus kõik valmisoleku tegurid on paigas, võivad minna edasi teise faasi. Esimeses faasis on 28 küsimust seoses selle faasi kolme mõõtmega:
   • füüsiline aktiivsus,
   • kehaline kasvatus ja
   • koolisport.
   Teise faasi edasiliikumiseks peavad koolid suutma vastata kõigile küsimustele JAATAVALT. Koolidele, mis vajavad mõnes valdkonnas veel arendamist, antakse nõu ja teavet, et neil oleks võimalik nende valdkondadega tegeleda.
  • Teine faas on veebipõhise enesehindamise faas, kus on kolm auhinna taset: pronks, hõbe ja kuld. Teises faasis auhinna saamiseks peavad koolid laadima üles oma enesehinnangut toetavad tõendid.

  PRONKS

  Pronksauhinna saamiseks peavad koolid

  • vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes.

  HÕBE

  Hõbeauhinna saamiseks peavad koolid

  • vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes,
  • ning suutma vastata JAATAVALT kõigile soovituslikeks loetavatele küsimustele peale ühe, vähemalt ühes kooli valitud mõõtmes.

  KULD

  Kuldauhinna saamiseks peavad koolid

  • vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes,
  • ning suutma vastata JAATAVALT kõigile soovituslikeks loetavatele küsimustele peale ühe, igas mõõtmes.
 • PÕHIMÕTTED

  • Auhinnad kehtivad kolm aastat.
  • Koolid võivad taotleda auhinda kooliaasta jooksul mis tahes ajal kuni maikuuni.
  • Auhinnad jõustuvad järgmise kooliaasta algusest.
 • Enne esimese faasi lõppu

  1. 1

   Minge veebisaidile, laadige alla ja lugege läbi suunised, küsitlus ja sõnastik.

  2. 2

   Esitage taotlus tuvastamiseks, kas olete valmis teise etapiga jätkama või on veel midagi, millega tuleb tegeleda.

 • Mis saab edasi?

  1. 1

   Edukad koolid saavad e-kirja kinnitusega, et nad võivad minna edasi täistaotluse juurde.

  2. 2

   Nad saavad ka sertifikaadi ja suunised teise faasi minekuks.

  3. 3

   Tegelemist nõudvate valdkondadega koolid märgitakse ära, et nad saaksid nõu ja teavet.

 • Enne teise faasi lõppu

  1. 1

   Konsulteerige kolleegidega ja koguge teavet, mida te vajate, et see oma taotlust toetavate tõenditena üles laadida.

  2. 2

   Esitage taotlus ja laadige üles seda toetavad tõendid.

 • Mis saab edasi?

  • Teise faasi taotlejatele antakse kahe kuu jooksul teada, kas ja millisel tasandil nad vastavad auhinna kriteeriumidele.
  • Pärast auhinna saamist võivad koolid taotleda järgmisele tasemele minekut, järgides eeltoodud ajakava.
  • Kuldstaatuse saanud koole võib külastada nende riigi riiklik koordineerija.
  • Auhinna saanud koolid saavad ka logoga sertifikaadi, millele on kantud nende saavutatud tase.
  • Auhinna saamine annab koolidele õiguse lisada see mainekas tunnustus oma kooli veebsaidile, blankettide päisesse ja kooli teadetetahvlitele.

  Kui vajate veel juhiseid, siis pöörduge oma Liikuvate koolide auhinna meeskonna poole! – e-posti aadress