TERE TULEMAST LIIKUVATE KOOLIDE AUHINNA PROGRAMMI Euroopa kehalise aktiivsuse märgis koolidele

TAUST

Euroopa ja tegelikult kogu maailm on füüsilise liikumise osas kriisis. Sellel muret tekitaval trendil on pikas perspektiivis halb mõju nii tervisele kui heaolule.

Seepärast motiveerib Euroopa kõiki oma liikmesriike ja ka teisi rõhutama füüsilise aktiivsuse, kehalise kasvatuse ja koolispordi tähtsust, nii et noortel oleks võimalus olla iga päev füüsiliselt aktiivne nii koolis kui väljaspool seda.

Veelgi enam, see on põhjus, miks loodi Liikuvate koolide auhind, tunnustamaks koole, mis tegelevad madala füüsilise aktiivsuse probleemiga, parandades oma õpilastele pakutavate võimaluste kvaliteeti ja kvantiteeti.

MIKS TEIE KOOL PEAKS AUHINDA TAOTLEMA

Selle üle-Euroopalise auhinna eesmärgiks on ühendada koolid kõigis 28 liikmesriigis ja mujalgi ühiseks liikumiseks, mis edendab ja tunnustab kvaliteetse füüsilise aktiivsuse, kehalise kasvatuse ja koolispordi võimaldamise tähtsust kõigile oma õpilastele.

On palju põhjuseid, miks teie kool peaks auhinda taotlema:

 • et parendada teie füüsilise aktiivsuse, kehalise kasvatuse ja koolispordi programmide kvaliteeti ja kvantiteeti;
 • et aidata teil analüüsida oma praegust pakkumist noortele;
 • et suurendada teie õpilaste osalemist kehalise kasvatuse ja spordiprogrammides;
 • et edendada kõigi laste ja noorte kaasatust;
 • et mõõta oma programme ja nende edenemist ning võrrelda seda teiste teie riigi või Euroopa koolidega;
 • et jagada koolide vahel parimaid võtteid;
 • et tuvastada arengu- ja parendusvaldkondi;
 • et tähistada ja tunnustada edu.

MIDA SEE AUHIND ENDAST KUJUTAB?

Auhind on mõeldud koolidele, et nad saaksid tähistada ja tunnustada oma saavutusi füüsilise aktiivsuse, kehalise kasvatuse ja koolispordi osas. See saadakse veebipõhise enesehindamise käigus. Esimeseks sammuks on see, et koolid registreeruvad veebisaidil, et programmis osaleda. Registreerudes liituvad koolid Liikuvate koolide auhinna võrgustikuga.

See koosneb kahest faasist.

 • Esimene faas on kontrollnimekiri valmisoleku teguritest, millega hinnatakse, kas koolid on valmis auhinda taotlema. Koolid, kus kõik valmisoleku tegurid on paigas, võivad minna edasi teise faasi. Esimeses faasis on 28 küsimust seoses selle faasi kolme mõõtmega:
  • füüsiline aktiivsus,
  • kehaline kasvatus ja
  • Koolisport.
  Teise faasi edasiliikumiseks peavad koolid suutma vastata kõigile küsimustele JAATAVALT. Koolidele, mis vajavad mõnes valdkonnas veel arendamist, antakse nõu ja teavet, et neil oleks võimalik nende valdkondadega tegeleda.
 • Teine faas on veebipõhise enesehindamise faas, kus on kolm auhinna taset: pronks, hõbe ja kuld. Teises faasis auhinna saamiseks peavad koolid laadima üles oma enesehinnangut toetavad tõendid.

PRONKS

Pronksauhinna saamiseks peavad koolid

 • Vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes.

HÕBE

Hõbeauhinna saamiseks peavad koolid

 • vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes,
 • ning suutma vastata JAATAVALT kõigile soovituslikeks loetavatele küsimustele peale ühe, vähemalt ühes kooli valitud mõõtmes.

KULD

Kuldauhinna saamiseks peavad koolid

 • vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes,
 • ning suutma vastata JAATAVALT kõigile soovituslikeks loetavatele küsimustele peale ühe, igas mõõtmes.

PARTNERID